🌿Multikulturní centrum Brusinka se tímto vymezuje proti aktuálně probíhajícímu konfliktu na Ukrajině. Vojenská agrese na evropském území je v 21. století nepřijatelná, vyzýváme k ukončení války a nastolení mírových rozhovorů.

🌿 Multikulturní centrum Brusinka spojuje rusky, česky a anglicky mluvící obyvatelé pro vytvoření mnohojazyčného tvůrčího a vzdělávacího prostředí. Podporujeme mezinárodní vztahy, kulturní a společenské život menšin, žijících si v Jihomoravském kraji, zejména rusky a anglicky mluvících. Nabízíme rozmanitý kaleidoskop nejen multikulturních aktivit a kurzu hlavně pro rodiny s dětmi a mládež, ale i pro profesionální rozvoj dospělých.

Языковые курсы
MODERNÍ JAZYKOVÉ KURZY
Репетиторы
ZKUŠENÍ UČITELÉ
Подготовка к экзаменам
PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM
Кружки и студии
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
tabor
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
экскурсии
DĚTSKÝ TURISTICKÝ KLUB
Аниматоры
OSLAVY S ANIMÁTOREM
Мастер-классы
TVŮRČÍ DÍLNY
русский язык в Чехии
RUŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK
jazykovka v Brně
KOREKTURY A PŘEKLADY
Ragby v Brně
MULTISPORTOVNÍ KROUŽEK RAGBÍK

Naši partneři: