Языковые курсы
MODERNÍ JAZYKOVÉ KURZY
Репетиторы
ZKUŠENÍ UČITELÉ
Подготовка к экзаменам
PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM
Кружки и студии
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
tabor
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
экскурсии
MORAVSKÝ KLUB TURISTŮ
Аниматоры
OSLAVY S ANIMÁTOREM
Мастер-классы
TVŮRČÍ DÍLNY
русский язык в Чехии
RUŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK
jazykovka v Brně
KOREKTURY A PŘEKLADY