Podpora rodin s dětmi

Centurm Brusinka zve děti z rusky a ukrajinsky mluvících rodin (bez ohledu na zemi původu) na výuku v našem centru: čeština, angličtina, italština, matematika, příprava na školu a gymnázium, kytara, zpěv, klavír, flétna, housle, divadelní studio v anglickém a ruském jazyce, výtvarné umění, rozvojové aktivity pro batolata, mini školka, šachy, kroužek rugby, klub deskových her.
Cena: za jakýkoliv dobrovolný příspěvek na rozvoj našeho centra.
Zveme také děti od 5 let k účasti na příměšťáku DanceBerry, který se uskuteční během jarních prázdnin.
Pomozte nám vytvořit přátelské a vstřícné prostředí pro děti! Opravdu to v současně době potřebují.

Účelem a cílem spolku Centrum Brusinka je sdružování občanů za účelem podpory a rozvoje zahraničního a zejména pak ruského kulturního a sociálního prostředí v Jihomoravském kraji a zejména pak v Brně.
Spolek svůj cíl naplňuje zejména: prosazováním, zastupováním a respektováním práv rusky a jinými jazyky mluvících osob; vytvářením podmínek pro plnohodnotný, integrovaný a nezávislý způsob života osob mluvících jinými jazyky než je jazyk český; napomáháním zdravému vývoji dětí a mládeže prostřednictvím osvětové činnosti; řízením činnosti Spolku a vedení členů Spolku k trvalému chování a jednání podle
zásady pomáhej bližnímu svému; rozvíjením styků s ostatními organizacemi působícími v České republice i v zahraničí; hájením zájmů všech svých členů a spoluprací se státními orgány a jinými organizacemi a právnickými osobami apod.