Ruština v Brně

Přijďte do kurzu ruštiny individuálně nebo ve skupině ve městě Brno, ale také online, nebo se objednejte do bezplatné poradny Ruské školy v Brně. Individuální a také skupinová výuka ruštiny je vhodná pro děti, dospělé, začátečníky i pokročilé. Kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

Naše škola Vám nabízí skvělé lektory, rodilé mluvčí s pedagogickým vzděláním. Výuka s rodilým mluvčím je přínosná pro všechny účastníky výuky. Praktická ruština bude velikou inspirací a motivací chtít se učit ruštinu více a lépe. Při výuce je důležité slyšet správný přízvuk a rozumět nejen gramatickým chybám, ale především chybám sémantickým, týkajících se významu slov. Proto zárukou úspěšné výuky ruštiny bude výuka s rodilým mluvčím, pro kterého je ruština jazykem mateřským.

rustina v brne

Naše lekce jsou skvělé především pro dětí, kteří na nich mohou velmi přirozeně poznat ruské reálie či hovorovou podobu jazyka, vyhnout se stereotypy. Děti v tomto případě jsou aktivní, protože samy se snaží s mluvčím domluvit a dosáhnout pochopení. Ten jejich aktivitu podporuje i svým vstřícným a přátelským přístupem k nim.

Pomůžeme s doučováním žáků a studentů. Věnujeme se žákům na všech stupních škol, tedy základních, středních i vysokých.

Spojte se s námi.  Mluvíme česky, anglicky, ale samozřejmě i rusky.

Ruština pro dětí

Individuální výuka - 2800 Kč za 10 lekcí
Skupinová výuka - 1300 Kč za 10 lekcí

Ruština pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ, studenty VŠ

Individuální výuka - 3000 Kč za 10 lekcí
Skupinová výuka - 1500 Kč za 10 lekcí

Ruština pro dospelé

Individuální výuka - 3500 za 10 lekcí
Skupinová výuka - 2000 Kč za 10 lekcí
Zápis do centra

*Garantujeme důvěrnost veškerých informací. Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za svou prioritu.