Čeština v Brně a online

Centrum Brusinka nabízí kurzy českého jazyka pro děti a dospělé, a to jak pro začátečníky, tak i mírně pokročilé a velmi pokročilé. Nabízí kurzy ranní, dopolední, odpolední, večerní i víkendové, prezenční a online. Zvládněte češtinu, s námi se jí bát nemusíte!

Program českého jazyka sestavuje učitel individuálně v závislosti na úrovni znalostí, písemných a ústních dovedností studenta a na cílech studia jazyka. Kurz může byt zaměřený na konverzace či procvičování gramatiky, přípravu na zkoušky.

Většina učitelů češtiny jsou rodilí mluvčí, absolventi pedagogických a jazykových fakult. Naši učitelé poskytují osobní, skupinové i online lekce.

  • Program Čeština jako cizí jazyk vám umožní zvládnout mluvený český jazyk, psaní a gramatiku;
  • Program Pomoc s češtinou je zaměřený na doučování žáků českých škol, včetně pomoci s domácími úkoly;
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z dílny CERMATu;
  • Program přípravy na zkoušku z českého jazyka pro účely udělení trvalého pobytu a státního občanství vychází z témat skutečných písemných testů a ústních zkoušek;
  • Přípravný program Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky je určen bilingvním dětem, které se připravují na vstup do prvního ročníku české základní školy.

Promyslete si předem, zda je pro vás jednodušší soustředit se dvě hodiny v kuse, nebo dáte raději přednost 45minutovým lekcím vícekrát v týdnu! Upravíme rozvrh dle vašich časových možností.

 

Ohledně kurzu pro Ukrajince prosím pistě na email info@brusinkabrno.cz

Naši učitelé:

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)