Kurzy němčiny v Brně

Multikulturní centrum Brusinka Brno zve žáky, studenty a dospělé na lekce němčiny! Kurzy se konají osobně v našem centru nebo online.

Němčina je jedním z nejrozšířenějších jazyků v Evropě. Německy se mluví v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, také v části Belgie, Lucemburska a Itálie (Jižní Tyrolsko). V České republice je znalost němčiny velmi běžná, často si ji žáci a studenti volí jako druhý cizí jazyk a je také potřebná v práci při komunikaci s německými partnery.

Německy se mluví ve dvou sousedních zemích České republiky. Česká republika má s Německem nejen nejdelší hranici, ale také úzké ekonomické a turistické vazby.

Německý jazyk hraje obrovskou roli v literatuře, filozofii, historii, hudbě, umění; je to jazyk Goetheho, Kafky, Kanta, Hegela, Nietzscheho, Mozarta, Beethovena, Luthera, Marxe, Freuda či Einsteina. Znalost německého jazyka umožňuje přiblížit se velkým německým skladatelům, básníkům nebo spisovatelům.

Německý jazyk se Vám bude hodit při cestování po německy mluvících zemích. Jestliže zvládáte mluvit německy, máte příležitost nejen vyprávět o své zemi a kultuře, ale dozvědět se hodně o Německu a dalších zemích, kde se německy mluví či získat nepopiratelnou výhodu při hledání zaměstnání jak v České republice, tak i v zahraničí.

Při výuce německého jazyka se upřednostňuje komunikační metoda, která je založena na osvojování jazyka v reálných situacích, což Vám umožní rychle a přirozeně zvládnout komunikační dovednosti a snadno aplikovat cizí jazyk v každodenním životě.

Komunikační metoda Vám umožňuje současně rozvíjet klíčové jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, gramatiku a poslech) v procesu přirozené komunikace. Lexikogramatické struktury a výrazy jsou studentovi představeny v kontextu reálné situace, což přispívá k rychlému a spolehlivému zapamatování studovaného materiálu.

Používání herních prvků a kreativních úkolů ve třídě udržuje pozitivní emoční náladu studentů, zvyšuje jejich motivaci. Studentům je nabídnuta komunikace o tématech, která je zajímají a zohledňují jejich individuální vlastnosti, což dělá třídy vzrušujícími a zároveň dává učiteli příležitost diskrétně řídit proces učení.

V procesu učení dochází k postupnému přechodu z ruštiny do němčiny. V prvních lekcích bude ruského jazyka docela dost, pak méně a méně, až do úplného ponoření. K tomu co nejvíce používáme různé prostředky: obrázky, předměty, zvuky, gesta a mimiku. Žáci se seznamují s novými verbálními konstrukcemi v režimu nedobrovolného memorování.

Povinnou součástí výcviku je poslech, který umožňuje slyšet přirozenou německou řeč a postupně si zvykat na zvuk německého jazyka a rozumět mu podle sluchu.

Při výuce německého jazyka se používají moderní autentické učební pomůcky od německých vydavatelství a další výukové materiály vybrané v souladu s cíli každého jednotlivého studenta.

Učte se s námi německy!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)