Ruština v Brně — výuka a doučování ruského jazyka v Králově Poli

Přijďte do kurzu ruštiny individuálně nebo ve skupině v městě Brně, ale také online, nebo se objednejte do bezplatné poradny Ruské školy v Brně. Individuální a také skupinová výuka ruštiny je vhodná pro děti, dospělé, začátečníky i pokročilé. Kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

Naše škola Vám nabízí skvělé lektory, rodilé mluvčí s lingvistickým nebo pedagogickým vzděláním. Výuka s rodilým mluvčím je přínosná pro všechny účastníky výuky. Praktická ruština bude velikou inspirací a motivací chtít se učit ruštinu více a lépe. Při výuce je důležité slyšet správný přízvuk a rozumět nejen gramatickým chybám, ale především chybám sémantickým, týkajících se významu slov. Proto zárukou úspěšné výuky ruštiny bude výuka s rodilým mluvčím, pro kterého je ruština jazykem mateřským.

rustina v brne

Naše lekce jsou skvělé pro dětí, kteří na nich mohou velmi přirozeně poznat ruské reálie či hovorovou podobu jazyka, vyhnout se stereotypy. Děti v tomto případě jsou aktivní, protože samy se snaží s mluvčím domluvit a dosáhnout pochopení. Ten jejich aktivitu podporuje i svým vstřícným a přátelským přístupem k nim.

Pomůžeme s doučováním žáků a studentů. Věnujeme se žákům na všech stupních škol, tedy základních, středních i vysokých.

Spojte se s námi.  Mluvíme česky, anglicky, ale samozřejmě i rusky.

Reference od účastníků našich kurzů:

  • Mám Vážím si skvělý individuální přístup lektora, ochota přizpůsobit se termínově i obsahově!
  • Lektor ruštiny motivuje mě svým přístupem. Její mluvený projev na mě působí energicky, velmi přehledně vysvětluje učivo.
  • Já chodím do kurzu češtiny, a desetiletý syn studuje ruštinu, jsme oba velmi spokojeni. Jak se školou, tak i pokrokem, který se nám podařilo za tento rok udělat.
  • Moc vám děkuji, že jste hodinu přizpůsobili dětem. Děti byly příjemné překvapeně a spokojeně.
  • Velmi dobrá úroveň kurzu, vždy byli vstřícní a ochotni poradit, když se mi něco nedařilo.
  • Jeden z důvodu proč jsem se rozhodl pokračovat ve studiu na této škole je způsob výuky (každá lekce, byla vždy dobře a zajímavě připravená).

Další služby

Cenová nabídka

Ruština pro dětí

Ruština pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ, studenty VŠ

Ruština pro dospelé

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)

*Garantujeme důvěrnost veškerých informací. Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za svou prioritu.