Kdo jsme?

brusinka brno rustina

Multikulturní Centrum Brusinka, který se nachází v Brně, je rodinným vzdělávacím a kulturním centrem pro dětí, studenti a dospělé, které nabízí kvalitní doplňkové vzdělávání a rozmanitý kaleidoskop poznávacích a zábavních akci.

Centrum Brusinka, z.s. je neziskovou a nestátní společností, které nastartovalo své aktivity v srpnu 2020. Naše centrum je místem, kde se konají jazykové a tvůrčí kurzy, různé akce a setkání se zajímavými lidmi.

Centrum Brusinka organizuje kurzy, kroužky, tábory, přednášky, workshopy, koncerty a jiné vzdělávací a kulturní akce pro vše generace. Náš tým pracuje pro vás v Brně už více než 5 let. Naši profesionální učitelé – rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí, najdou přístup ke každému žáků pomocí speciálních metod. Centrum se rozrostlo z malé soukromé Ruské školy pro bilingvní děti rusky mluvících rodin v Brně, kteří potřebovali nabýt či prohloubit jazykové znalosti v jednom z největších světových jazyků.

Jsme rozvíjejícím se a snadno dostupným vzdělávacím střediskem a centrem volnočasových aktivit pro zájemce nejen o ruský jazyk a kulturu. Posláním centra je šíření ruské kultury a jazyka na území Jihomoravského kraje, ale také podpora kulturních vztahů mezi lidmi včetně integrace cizinců.

Centrum Brusinka sdružuje členy, firmy i jednotlivce za účelem upevnění přátelských vztahů mezi lidmi a rozšíření možností vedení kulturního dialogu. Naši zaměstnanci podporují spolupráci a navazuje kontakty s institucemi, společnostmi, univerzitami a akademiemi vědeckého a kulturního světa.

V roce 2018 náš získal projekt cenu v soutěži TOP-5 Czech Republic Startups, v roce 2019 získali jsme cenu Stříbrný Lukostřelec – Česká republika v kategorii Vzdělávací programy za rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů. V roce 2019 naši zaměstnanci zorganizovali Den ruského jazyka a kultury v Brně při podpoře Rossotrudničestva v České republice, Federální agentury pro věci společenství nezávislých států, krajanů žijících v zahraničí a pro mezinárodní humanitární spolupráci. V roce 2020 Centrum Brusinka se připojilo k partnerské síti Státního instituta ruského jazyka A.S. Puškina.

Mezi naše cíle patří: podpora a rozvoj ruského kulturního prostředí a ruského jazyka v Brně a okolí; Podpora rozvoje dětí předškolního a školního věku; Sdružení a integrace ruský mluvících obyvatel v Brně okolí, podpora jejich národní identity; přispívání k vytváření kvalitního a smysluplného vzdělávacího a tvůrčího prostředí pro dětí a rodiny; přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti; poskytování služeb rusky mluvících specialistů; příprava a realizace programů a akcí v oblasti ruské kultury, vědy a vzdělávání; zapojení cílové skupiny do vzdělávacích a tvůrčích aktivit; motivace cílové skupiny k aktivnímu trávení volného času.

Mezi naše cíle patří:

— Podpora a rozvoj ruského kulturního prostředí a ruského jazyka v Brně a okolí;
— Poskytování kvalitního vzdělání v ruském jazyce s podporou kreativity a iniciativy, které umožní rozšíření a prohloubení dříve získaných znalostí se zlepšením motivace k výuce;
— Přispívání k vytváření kvalitního a smysluplného vzdělávacího a tvůrčího prostředí pro dětí a rodiny;
— Podpora rozvoje dětí předškolního a školního věku;
— Poskytování služeb rusky mluvících specialistů;
— Příprava a realizace programů a akcí v oblasti ruské kultury, vědy a vzdělávání;
— Přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti;
— Sdružení a integrace ruský mluvících obyvatel v Brně okoli, podpora jejich národní identity;
— Zapojení cílové skupiny do vzdělávacích a tvůrčích aktivit;
— Motivace cílové skupiny k aktivnímu trávení volného času.

Mezi naše hlavní aktivity patří jazykové kurzy s kvalitní a moderní výukou jazyků a dalších předmětů, kreativní kurzy a také volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

— Výuka jazyků pro děti i dospělé (ruština, čeština a italština s rodilými mluvčími, angličtina, němčina);
— Kroužky v ruštině (šachy, matematika, výtvarné studio, herecké umění, divadlo, hra na klavír, rétorika, zpěv apod.);
— Workshopy, dílny, oslavy svátků;
— Doučování, příprava ke zkouškám (ruština, čeština), příprava na českou základní školu a gymnázium;
— Turistický klub (pochody a exkurze, rodinné výlety);
— Příměstské tábory;
— Mezinárodní diktáty a olympiády;
— Oslavy narozenin pro děti;
— Hlídání dětí;
— Chytrá zábava, rozvoj motoriky a hudebních dovedností dětí;
— Psychologická podpora rodin;
— Jazykové korektury textu a překlady, namluvení textu v ruštině;
— Přednášky pro české školy;
— Jazyková poradna z ruštiny;
— Ruská knihovna.

Těšíme se na vás!

Zápis do centra (když nedostanete žádnou odpověď během 2 pracovních dní — piště info@brusinkabrno.cz)