Kdo jsme?

Multikulturní Centrum Brusinka

Multikulturní Centrum Brusinka, který se nachází v městské části Brno-Střed, je českým společenským a rodinným vzdělávacím centrem pro všechny zájemce včetně cizinců.

Multikulturní Centrum Brusinka nabízí kvalitní doplňkové vzdělávání a rozmanitý kaleidoskop poznávacích a zábavních akci pro Čechy a cizince. Je neziskovou, nevládní, nezávislou, dobrovolnou, nepolitickou a zájmovou společností, která byla založena v roce 2020, ale nastartovalo své aktivity již v roku 2016.

Cílem spolku je sdružování českých občanů za účelem podpory a rozvoje multikulturního zahraničního kulturního a sociálního prostředí v Jihomoravském kraji a zejména pak v Brně a také integrace cizinců v Jihomoravském kraji.

Co se týče nejrůznějších akcí Centra tak základní oddělení jsou: české, anglické, ruské a ukrajinské, ale máme zároveň zájem o rozvoje dalších (italské, německé, francouzské, španělské).

Naše centrum je místem, kde se konají jazykové, tvůrčí, pohybové, přípravné, hravé a zájmové kurzy a činnosti, a zároveň setkání se zajímavými lidmi.

Naše výhody:

— Opravdové multikulturní tolerantní prostředí v Brně
— Zároveň české, anglické, ruské a ukrajinské oddělení
— Kvalitní podpora cizinců různého původu, včetně rodin s dětmi
— Podpora rusky mluvících cizinců z různých zemí, hlavně z Ukrajiny
— Propojení kultur různých národů
— Výborná znalost jazyků (čeština, angličtina, ruština a další)
— Dlouhodobá zkušenost s výukou jazyků, příprava na zkoušky pro děti a dospělé
— Profesionální tým lektorů a pedagogů
— Odpolední ukrajinská škola, sobotní ruská škola, mini-školka
— Hudební a divadelní oddělení, které organizuje multikulturní koncerty a představení
— Multikulturní exkurze, výlety a tábory
— Velmi silná sekce ragby pro děti
— Výtvarná a pracovní dílna, která nabízí workshopy, kurzy
— Možnost organizace festivalů a trhů
— Spolupráce s externími lektory a institucemi

Multikulturní Centrum Brusinka organizuje kurzy, kroužky, tábory, přednášky, workshopy, koncerty a jiné vzdělávací a kulturní akce pro vše generace. Náš tým pracuje pro vás v Brně už více než 6 let. Naši profesionální učitelé – rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí, najdou přístup ke každému žáků pomocí speciálních metod.

 

Jsme rozvíjejícím se a snadno dostupným vzdělávacím střediskem a centrem volnočasových aktivit. Posláním centra je podpora kulturních vztahů mezi lidmi včetně integrace cizinců.

Centrum Brusinka sdružuje členy, firmy i jednotlivce za účelem upevnění přátelských vztahů mezi lidmi a rozšíření možností vedení kulturního dialogu. Naši zaměstnanci podporují spolupráci a navazuje kontakty s institucemi, společnostmi, univerzitami a akademiemi vědeckého a kulturního světa.

V roce 2018 náš získal projekt cenu v soutěži TOP-5 Czech Republic Startups.
V roce 2019 jsme získali cenu Stříbrný Lukostřelec – Česká republika v kategorii Vzdělávací programy za rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů.
Od roku 2020 spolupracujeme s Babylonfest, Brno Daily, Brno Expats
V roce 2021 začala spolupráce s divadlem Husa na provázku a Zónou nezávislého umění CO.LABS.
V roce 2022 my jsme otevřeli odpolední Ukrajinskou školu a školku pro děti uprchlíků z Ukrajiny při spolupráce ZŠ Křídlovická
V roce 2022 Multikulturní Centrum Brusinka ve spolupráce s organizace Cesta rozvoje dostalo grant na akce pro uprchlíky z Ukrajiny ve věku 13-30 let.
V roce 2022 proběhlo představení pro děti v divadle Husa na provázku v Brně a The Great Gatsby večírek pro dospěle
Od roku 2020 spolupracujeme s NDB, MZK, MZM, Filharmonii Brno

Mezi naše cíle patří:
— Celoroční provoz multikulturního a společenského centra na území města Brna;
Přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti a prostředí;
— Podpora integrace cizinců Jihomoravského kraje;
— Podpora mladých specialistů, pracujících s cizinci v praxi;
— Přispívání k vytváření kvalitního a smysluplného vzdělávacího a tvůrčího prostředí pro dětí a rodiny;
— Poskytování kvalitních služeb obyvatelům;
— Příprava a realizace programů a akcí v oblasti kultury, vědy a vzdělávání;
— Motivace cílové skupiny k aktivnímu trávení volného času.

Mezi naše hlavní aktivity patří jazykové kurzy s kvalitní a moderní výukou jazyků a dalších předmětů, kreativní, výtvarné, hudební, divadelní kurzy a také volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

— Výuka jazyků pro děti i dospělé (včetně ruštiny, češtiny, ukrajinštiny, italštiny s rodilými mluvčími, angličtiny, němčiny);
— Kroužky v ruštině (šachy, matematika, výtvarné studio, herecké umění, divadlo, hra na klavír, housle, kytaru, flétnu, rétorika, zpěv apod.);
— Kroužky v češtině (šachy, matematika, výtvarné studio,hra na klavír, housle, kytaru, flétnu, zpěv);
— Kurzy v angličtině (výtvarné studio, herecké umění, divadlo, hra na klavír, kytaru, flétnu, zpěv);
— Ragby kroužek;
— Workshopy, dílny, oslavy;
— Doučování, příprava ke zkouškám (ruština, čeština, angličtina), příprava na českou základní školu a gymnázium;
— Turistický klub (0rganizované výlety a exkurze, rodinné výlety);
— Příměstské tábory;
— Mezinárodní diktáty a olympiády;
— Oslavy narozenin pro děti;
— Hlídání dětí;
— Chytrá zábava, rozvoj motoriky a hudebních dovedností dětí;
— Psychologická podpora rodin;
— Jazykové korektury textu a překlady, namluvení textu v ruštině;
— Přednášky pro české školy;
— Jazyková poradna z ruštiny;
— Ruská knihovna.

Těšíme se na vás!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)