Kdo jsme?

brusinka brno rustina

Multikulturní Centrum Brusinka, který se nachází v městské části Brno-Královo Pole, je společenským a rodinným vzdělávacím centrem pro všechny zájemce včetně cizinců.

Multikulturní Centrum Brusinka nabízí kvalitní doplňkové vzdělávání a rozmanitý kaleidoskop poznávacích a zábavních akci. Je neziskovou, nevládní, nezávislou, dobrovolnou, nepolitickou a zájmovou společností, která byla založena v roce 2020, ale nastartovalo své aktivity již v roku 2018.

Cílem Spolku je sdružování občanů za účelem podpory a rozvoje multikulturního zahraničního a zejména pak ruského kulturního a sociálního prostředí v Jihomoravském kraji a zejména pak v Brně a také integrace cizinců v Jihomoravském kraji.

Naše centrum je místem, kde se konají jazykové, tvůrčí, pohybové, přípravné, hravé a zájmové kurzy a činnosti, různé akce a setkání se zajímavými lidmi.

Multikulturní Centrum Brusinka organizuje kurzy, kroužky, tábory, přednášky, workshopy, koncerty a jiné vzdělávací a kulturní akce pro vše generace. Náš tým pracuje pro vás v Brně už více než 5 let. Naši profesionální učitelé – rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí, najdou přístup ke každému žáků pomocí speciálních metod. Centrum se rozrostlo z malé soukromé Ruské školy pro bilingvní děti rusky mluvících rodin v Brně, kteří potřebovali nabýt či prohloubit jazykové znalosti v jednom z největších světových jazyků.

Jsme rozvíjejícím se a snadno dostupným vzdělávacím střediskem a centrem volnočasových aktivit pro zájemce nejen o ruský jazyk a kulturu. Posláním centra je šíření ruské kultury a jazyka na území Jihomoravského kraje, ale také podpora kulturních vztahů mezi lidmi včetně integrace cizinců.

Centrum Brusinka sdružuje členy, firmy i jednotlivce za účelem upevnění přátelských vztahů mezi lidmi a rozšíření možností vedení kulturního dialogu. Naši zaměstnanci podporují spolupráci a navazuje kontakty s institucemi, společnostmi, univerzitami a akademiemi vědeckého a kulturního světa.

V roce 2018 náš získal projekt cenu v soutěži TOP-5 Czech Republic Startups, v roce 2019 získali jsme cenu Stříbrný Lukostřelec – Česká republika v kategorii Vzdělávací programy za rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů. V roce 2019 naši zaměstnanci zorganizovali Den ruského jazyka a kultury v Brně při podpoře Rossotrudničestva v České republice, Federální agentury pro věci společenství nezávislých států, krajanů žijících v zahraničí a pro mezinárodní humanitární spolupráci. V roce 2020 Centrum Brusinka se připojilo k partnerské síti Státního institutu ruského jazyka A.S. Puškina.

Mezi naše cíle patří:
— Celoroční provoz multikulturního a společenského centra na území města Brna;
Přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti a prostředí;
— Podpora integrace cizinců Jihomoravského kraje;
— Podpora mladých specialistů, pracujících s cizinci v praxi;
— Přispívání k vytváření kvalitního a smysluplného vzdělávacího a tvůrčího prostředí pro dětí a rodiny;
— Poskytování kvalitních služeb obyvatelům;
— Příprava a realizace programů a akcí v oblasti kultury, vědy a vzdělávání;
— Motivace cílové skupiny k aktivnímu trávení volného času.

Mezi naše hlavní aktivity patří jazykové kurzy s kvalitní a moderní výukou jazyků a dalších předmětů, kreativní, výtvarné, hudební, divadelní kurzy a také volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

— Výuka jazyků pro děti i dospělé (včetně ruštiny, češtiny a italštiny s rodilými mluvčími, angličtiny, němčiny);
— Kroužky v ruštině (šachy, matematika, výtvarné studio, herecké umění, divadlo, hra na klavír, housle, kytaru, flétnu, rétorika, zpěv apod.);
— Kurzy v angličtině (výtvarné studio, herecké umění, hudební kurzy);
— Workshopy, dílny, oslavy;
— Doučování, příprava ke zkouškám (ruština, čeština), příprava na českou základní školu a gymnázium;
— Turistický klub (pochody a exkurze, rodinné výlety);
— Příměstské tábory;
— Mezinárodní diktáty a olympiády;
— Oslavy narozenin pro děti;
— Hlídání dětí;
— Chytrá zábava, rozvoj motoriky a hudebních dovedností dětí;
— Psychologická podpora rodin;
— Jazykové korektury textu a překlady, namluvení textu v ruštině;
— Přednášky pro české školy;
— Jazyková poradna z ruštiny;
— Ruská knihovna.

Těšíme se na vás!

Zápis do centra (také piště na info@brusinkabrno.cz)