Puškinův institut

Na konci roku 2020 podepsaly Puškinův institut a Multikulturní centrum Brusnika dohodu o spolupráci. Partnerská síť „Puškinův institut“ je sdružením organizací, které sdílejí společný přístup k propagaci a popularizaci ruského jazyka a literatury, a také vykonávají aktivní činnost zaměřenou na vytváření podmínek pro rozvoj a adaptaci programů výuky ruského jazyka, otevřené vzdělávání v ruském jazyce ve světě. Společným úkolem všech účastníků partnerské sítě je vytvoření jednotných vysokých standardů výuky ruštiny v zahraničí.

Máme zájem o spolupráci s organizacemi, které mají podobné cíle jako my. Kromě toho se Puškinův institut drží stejné koncepce výuky ruštiny jako naše centrum „Brusnika“: kombinace klasického přístupu s moderními metodami a nástroji, které splňují mezinárodní požadavky na výuku ruštiny pro bilingvisty a nerusisty – jak pro ty, pro které je ruština rodným jazykem, tak pro ty, kteří ji studují jako cizí.

Pro odbornou podporu učitelů-rusistů a výměnu zkušeností potřebuje naše centrum semináře a doškolovací kurzy, které rovněž zajišťuje Puškinův institut. V budoucnu plánujeme otevřít také testovací centrum ruského jazyka v Brně. Čeká nás spousta práce, akcí a aktivit: mistrovské kurzy, koncerty, exkurze, výlety. Snažili jsme se naplánovat program, který bude zajímavý jak pro děti, tak pro dospělé. Sledujte naše novinky!