Pro předškoláky

Centrum «Brusnika»‎ nabízí různé programy pro předškolní děti:

– vývojové třídy pro děti ve věku 2-3 let
– řečová a sociální adaptace pro děti ve věku 4-5 let
– hudební kurzy pro děti ve věku 4-6 let
– školní připravenost v českém jazyce pro děti ve věku 5-6 let.
– dopolední výuka v přechodné skupině pro děti ve věku 3 až 6 let.
– jazykové kurzy: ruština, čeština, angličtina, němčina, italština

развивающие занятия в Брно

V hodinách se využívají různé tematické pomůcky, názorné ilustrace, hudební nástroje.

Děti komunikují, učí se novou slovní zásobu, kreslí, sochají, vytvářejí aplikace. V průběhu výuky se u dětí rozvíjí fonematický sluch, schopnost koncentrace pozornosti, sluchová paměť, dochází k obohacování představ o okolní realitě.Výuka probíhá ve skupinách po 4 osobách nebo individuálně. Naši zkušení, pozorní a kreativní učitelé vyberou program intelektuálního, kreativního a sociálního rozvoje, který bude vašemu dítěti nejlépe vyhovovat.

 


Prostor plný zvuků, barev, pohybu, živých emocí a laskavé atmosféry položí základ šťastného, tvůrčího a citového života vašich dětí. Pojďme si hrát, bavit se a poznávat svět!

развивающие занятия в Брно

Vývojové aktivity pro nejmenší: 2-3 roky

Třídy pro rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky, smyslového vnímání, zvládnutí základních dovedností orálního počítání a logického myšlení. Rozvoj osobnosti dítěte, který se začíná projevovat v tomto věku, rozvoj představivosti a zrakového vnímání, jemná podpora na cestě k prvním samostatným rozhodnutím a projevům individuality, zvládnutí komunikace v kolektivu. Ekaterina Krovatyeva.

Individuálně

5 lekcí, 45 minut — 1400 korun
10 lekcí, 45 minut 2700 korun

Ve skupině (sobota od 11:30)

5 lekcí, 45 minut — 550 korun
10 lekcí, 45 minut 1000 korun

Rozvojové aktivity pro předškolní děti: 4-6 let

V našich hodinách se děti naučí číslice, ruskou abecedu a obohatí si aktivní slovní zásobu. Pozornost věnujeme také tělesné výchově a nabízíme dětem úkoly k rozvoji koordinace pohybů pomocí her a tanců.  Harmonický rozvoj smyslu pro rytmus ve spojení se studiem tanečních prvků a pohybových aktivit je nejlepší přípravou na budoucí výuku tance nebo jiného sportu. Tvořivé třídy pomáhají dětem přijímat informace prostřednictvím hmatového vnímání a hudební třídy učí děti písničky a klasickou hudbu. Výuka může probíhat také v angličtině nebo češtině.
*Vedoucí směru Ekaterina Krovatyeva.

Individuálně

5 lekcí, 45 minut — 1400 korun
5 lekcí, 60 minu t— 1850 korun
10 lekcí, 45 minut — 2700 korun
10 lekcí, 60 minut — 3600 korun

Ve skupině (je třeba upřesnit čas)

5 lekcí, 60 minut — 670 korun
10 lekcí, 60 minut — 1300 korun

Hudební lekce pro předškoláky: 4-6 let, "Veselé noty"

Kurz zahrnuje vše, co malé děti potřebují k rozvoji hudebního sluchu, smyslu pro rytmus, představivosti, fantazie a propojení s okolním světem: dětské písničky a klasickou hudbu, básničky, příběhy, tanec a zpěv, arteterapii, hudební hry, seznámení s hudebními nástroji. Jedná se o zajímavé hudební lekce pro předškoláky v Brně: rytmika, výrazové pohyby na hudbu, schopnost vyjádřit emoce, vnímání textu písně, pojem silná a slabá část, moll a dur, noty podle barev duhy. Děti se naučí názvy not v ruštině, češtině a angličtině, naučí se zpívat s klavírem, mohou se připravit na vstup do hudební školy.
* Vedoucí směry — Elizaveta Cernak, Ekaterina Krovatyeva.

Individuálně

5 lekcí, 45 minut — 1400 korun
5 lekcí, 60 minut — 1850 korun
10 lekcí, 45 minut — 2700 korun
10 lekcí, 60 minut — 3600 korun

Ve skupině (je třeba upřesnit čas)

5 lekcí, 60 minut — 670 korun
10 lekcí, 60 minut — 1300 korun

Kreslení pro předškoláky: 4-6 let

Individuální lekce kreslení v ruštině, češtině nebo angličtině. V průběhu výuky se dítě učí základům výtvarného umění a zásadám tvůrčí práce s různými výtvarnými materiály.
* Vedoucí směry — Ksenia Kryuchkova.

Individuálně

5 lekcí, 45 minut — 1450 korun
5 lekcí, 60 minut — 1950 korun
10 lekcí, 45 minut — 2800 korun
10 lekcí, 60 minut — 3800 korun

Příprava na českou školu: 5-6 let

Více informací o programu naleznete zde — podrobnosti (výuka probíhá v češtině).

Výuka jazyků

Přehled jazykových kurzů  podrobnosti.

Individuálně

5 lekcí, 45 minut — 1400 korun
5 lekcí, 60 minut — 1850 korun
10 lekcí, 45 minut — 2700 korun
10 lekcí, 60 minut — 3600 korun

Hodinové hlídání: 3-6 let

Dočasná pobytová skupina v Brně je obdobou mateřské školy, příležitostí pro děti, aby si zvykly na týmovou spolupráci a adaptaci, a příležitostí pro rodiče, aby si uvolnili čas na osobní záležitosti. Děti mohou navštěvovat hodiny ruštiny:
 • vzdělávací a rozvojové hry
 • tvůrčí činnosti
 • Gymnastika a zahřívací aktivity rytmika
 • hudební vývoj
 • Čtení knih v ruštině z naši knihovny
  Třídy vedou učitelé s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi. Při výuce se používají stavebnice, kostky, bingo, domino, míče, skákací panáci, hudební nástroje a další doplňkové materiály.

Cena 1 hodiny:
120 KČ
(3 hodiny: 100 Kč za hodinu)

 1. Účast je možná pouze po předchozí domluvě.
 2. Platba musí být provedena na účet před zahájením výuky.
 3. Pozor! Do skupiny je přísně zakázáno vodit děti, i když mají sebemenší příznaky nemoci.
  Před vstupem do místnosti je nutné si umýt a vydezinfikovat ruce.
 4. Každé dítě musí mít u sebe samostatnou láhev s pitnou vodou.
 5. Každé dítě potřebuje na hraní oblečení, které ho neomezuje, s ohledem na to, že se při hře může ušpinit.
 6. Každé dítě, které si ještě není jisté v používání toalet, si musí přinést náhradní spodní prádlo a vlhčené ubrousky.
 7. Za zrušení lekce méně než 1 hodinu předem bude účtován plný poplatek za lekci, absence z oprávněného důvodu bude projednána s vedením školy.
 8. V případě agresivního chování má správa právo odmítnout dítě do centra přijmout.
 9. Ve skupině není poskytována strava, mladší děti mohou dostat jídlo k jídlu v uzavřené nádobě (např. nádoba s nakrájeným ovocem a zeleninou, bramborová kaše v sáčku). Moučné výrobky, které se drolí, jsou zakázány.
 10. Snažíme se o harmonické vztahy s rodiči dětí, a proto žádáme, aby doporučení našich zaměstnanců byla brána v úvahu.
 11. Stálým zákazníkům jsou poskytovány slevy.

Zápis do kurzu

Дошкольники / Předškoláci