Pro předškoláky

Centrum Brusnika nabízí různé programy pro předškolní děti:

– rozvojové aktivity pro děti ve věku 2-3 let v ruštině
– sociální adaptace pro děti ve věku 4-5 let v ruštině nebo češtině
– hudební kurzy pro děti ve věku 4-6 let v ruštině nebo češtině
– výtvarné kurzy pro děti ve věku 4-6 let v ruštině nebo češtině
– školní přípravka v českém jazyce pro děti ve věku 5-6 let
– dopolední výuka ve skupině krátkodobého pobytu pro děti ve věku 2.5 až 4 let.
– jazykové kurzy: ruština, čeština, angličtina, němčina, italština

развивающие занятия в Брно

V hodinách se využívají různé tematické pomůcky, názorné ilustrace, hudební nástroje.

Děti komunikují, učí se novou slovní zásobu, kreslí, sochají, vytvářejí aplikace. V průběhu výuky se u dětí rozvíjí fonematický sluch, schopnost koncentrace pozornosti, sluchová paměť, dochází k obohacování představ o okolní realitě.Výuka probíhá ve skupinách po 4 osobách nebo individuálně. Naši zkušení, pozorní a kreativní učitelé vyberou program intelektuálního, kreativního a sociálního rozvoje, který bude vašemu dítěti nejlépe vyhovovat.

 


Prostor plný zvuků, barev, pohybu, živých emocí a laskavé atmosféry položí základ šťastného, tvůrčího a citového života vašich dětí. Pojďme si hrát, bavit se a poznávat svět!

развивающие занятия в Брно

Vývojové aktivity pro nejmenší: 2-3 roky

Třídy pro rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky, smyslového vnímání, zvládnutí základních dovedností orálního počítání a logického myšlení. Rozvoj osobnosti dítěte, který se začíná projevovat v tomto věku, rozvoj představivosti a zrakového vnímání, jemná podpora na cestě k prvním samostatným rozhodnutím a projevům individuality, zvládnutí komunikace v kolektivu.
 

Rozvojové aktivity pro předškolní děti: 4-6 let

V našich hodinách se děti naučí číslice, ruskou abecedu a obohatí si aktivní slovní zásobu. Pozornost věnujeme také tělesné výchově a nabízíme dětem úkoly k rozvoji koordinace pohybů pomocí her a tanců.  Harmonický rozvoj smyslu pro rytmus ve spojení se studiem tanečních prvků a pohybových aktivit je nejlepší přípravou na budoucí výuku tance nebo jiného sportu. Tvořivé třídy pomáhají dětem přijímat informace prostřednictvím hmatového vnímání a hudební třídy učí děti písničky a klasickou hudbu. Výuka může probíhat také v angličtině nebo češtině.

Hudební lekce pro předškoláky: 4-6 let, "Veselé noty"

Kurz zahrnuje vše, co malé děti potřebují k rozvoji hudebního sluchu, smyslu pro rytmus, představivosti, fantazie a propojení s okolním světem: dětské písničky a klasickou hudbu, básničky, příběhy, tanec a zpěv, arteterapii, hudební hry, seznámení s hudebními nástroji.

Jedná se o zajímavé hudební lekce pro předškoláky v Brně: rytmika, výrazové pohyby na hudbu, schopnost vyjádřit emoce, vnímání textu písně, pojem silná a slabá část, moll a dur, noty podle barev duhy. Děti se naučí názvy not v ruštině, češtině a angličtině, naučí se zpívat s klavírem, mohou se připravit na vstup do hudební školy.

Výtvarný kurz pro předškoláky: 4-6 let

Individuální lekce kreslení v ruštině, češtině nebo angličtině. V průběhu výuky se dítě učí základům výtvarného umění a zásadám tvůrčí práce s různými výtvarnými materiály.

Příprava na českou školu: 5-6 let

Více informací o programu naleznete zde — podrobnosti (výuka probíhá v češtině).

Výuka jazyků

Přehled jazykových kurzů  podrobnosti.

Hodinové hlídání: 3-6 let

Dočasná pobytová skupina v Brně je obdobou mateřské školy, příležitostí pro děti, aby si zvykly na týmovou spolupráci a adaptaci, a příležitostí pro rodiče, aby si uvolnili čas na osobní záležitosti. Děti mohou navštěvovat hodiny ruštiny:
 • vzdělávací a rozvojové hry
 • tvůrčí činnosti
 • Gymnastika a zahřívací aktivity rytmika
 • hudební vývoj
 • Čtení knih v ruštině z naši knihovny
  Třídy vedou učitelé s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi. Při výuce se používají stavebnice, kostky, bingo, domino, míče, skákací panáci, hudební nástroje a další doplňkové materiály.

Cena 1 hodiny:
150 Kč
(4 hodiny: 350 Kč)

 1. Účast je možná pouze po předchozí domluvě.
 2. Platba musí být provedena na účet před zahájením výuky.
 3. Pozor! Do skupiny je přísně zakázáno vodit děti, i když mají sebemenší příznaky nemoci.
  Před vstupem do místnosti je nutné si umýt a vydezinfikovat ruce.
 4. Každé dítě musí mít u sebe samostatnou láhev s pitnou vodou.
 5. Každé dítě potřebuje na hraní oblečení, které ho neomezuje, s ohledem na to, že se při hře může ušpinit.
 6. Každé dítě, které si ještě není jisté v používání toalet, si musí přinést náhradní spodní prádlo a vlhčené ubrousky.
 7. Za zrušení lekce méně než 1 hodinu předem bude účtován plný poplatek za lekci, absence z oprávněného důvodu bude projednána s vedením školy.
 8. V případě agresivního chování má správa právo odmítnout dítě do centra přijmout.
 9. Ve skupině není poskytována strava, mladší děti mohou dostat jídlo k jídlu v uzavřené nádobě (např. nádoba s nakrájeným ovocem a zeleninou, bramborová kaše v sáčku). Moučné výrobky, které se drolí, jsou zakázány.
 10. Snažíme se o harmonické vztahy s rodiči dětí, a proto žádáme, aby doporučení našich zaměstnanců byla brána v úvahu.
 11. Stálým zákazníkům jsou poskytovány slevy.

Zápis do kurzu

Дошкольники / Předškoláci