Rétorika v Brně (řečnické umění)

Multikulturní centrum Brusinka pořádá kurz veřejného vystupování v ruštině a angličtině. Exkluzivně v Brně!

Pokud se chcete naučit následující:

- mluvit krásně a kvalifikovaně
- zlepšit artikulaci
- jasně vyjadřovat své myšlenky
- udržet pozornost publika
- vypadat před publikem přesvědčivě
- zlepšit efektivitu komunikace

Potřebujete lekce rétoriky!

Individuální výuka je vhodná pro děti od 6 let a dospělé. Každému účastníkovi školení je určen individuální program, který je přizpůsoben konkrétním cílům a úkolům. Skupinová výuka je možná pro skupiny 4 a více osob.

Čeká vás jednání s důležitými partnery, pracovní pohovor nebo projev na konferenci a chcete se cítit sebejistě? Chcete se naučit jasně vyjádřit své myšlenky, ovládat emoce, dýchání a čas najít správná slova? Nevíte, jak překonat sevření, které se objevuje v těle během důležitých schůzek?

Naši zkušení učitelé vás naučí, jak se cítit pohodlně a sebejistě v různých situacích a jak najít cestu z rozpaků. Kurzy budou užitečné také pro všechny zodpovědné rodiče, kteří nemohou najít příležitost k seberealizaci a veškerý svůj volný čas věnují svým dětem.

Pomůžeme žákům a studentům věřit si! Ukážeme jim, jak mluvit na veřejnosti a překonat ostych. Zaměříme se na to, naučit se najít správná slova v obtížných situacích a zvládnout koktavou řeč. Tyto dovednosti se vám budou hodit při různých příležitostech – vystoupeních, zkouškách, obhajobách diplomů a dalších okolnostech, které mohou být v životě klíčové a otevřít vám v budoucnu nové příležitosti.

Rozhodla jsem se, že kurz veřejného vystupování konečně čekal na svůj čas!
Moje profesní zkušenosti mi umožnily uskutečnit kurz rétoriky a veřejného vystupování, který jsem plánovala více než dva roky. Podnětem k tomuto projektu byla karanténa a omezené sociální aktivity. Navíc se mě lidé v poslední době začali ptát, jestli neznám někoho v Brně, kdo podobný kurz vede, takže jeho vystoupení v centru Brusnika, kde působím od roku 2018, je přirozené. Technologie nemůže nahradit živou, krásnou a harmonickou řeč, a proto je umění výmluvnosti, které vzniklo ve starověkém Řecku, dnes aktuálnější a žádanější než kdy jindy.

Elizabeth Chernyak

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)

*Zaručujeme soukromí vašich údajů