Výuka výtvarné výchovy a výtvarný ateliér «Kouzelné barvy»

Multikulturní centrum «Brusnika» zve všechny, děti od 4 let i dospělé, na individuální lekce výtvarného umění v ruštině, angličtině nebo češtině.

Nabízíme také skupinovou výuku ruského jazyka pro děti (od 6 do 10 let) nebo individuální výuku ruštiny, češtiny nebo angličtiny. V průběhu výuky se dítě učí základům výtvarného umění a principům tvůrčí práce s různými výtvarnými materiály.

Pořádáme také individuální lekce pro studenty a dospělé v ruštině, češtině nebo angličtině. Můžete si vybrat některou z nabízených oblastí nebo kombinovat ty, které vás zajímají: grafická kresba, akvarel, akryl.

Výtvarný kroužek pro děti od 5 let

«Kouzelné barvy» — kroužek brněnského centra doplňkového vzdělávání pro děti od 5 let. V říjnu 2018 proběhlo otevření kreslířského ateliéru v Brně. Roční kurz je rozdělen do dvou pololetí po 15 třídách. Ve skupině 5 až 8 studentů malujeme kvašem a akvarelem, seznamujeme se s díly slavných umělců.

Cena výuky:

První dítě - 1 800 Kč na půl roku (15 lekcí)
druhé dítě - 1500 Kč za půl roku (15 lekcí).

Výtvarný kurz vede autorka tvůrčích dílen, výtvarnice a designérka Ksenija Kručkova.

Výtvarné umění hraje důležitou roli v estetické a citové výchově dětí. Schopnost vidět a chápat krásu okolního světa přispívá ke kulturní výchově, k rozvoji uměleckého a estetického vkusu, pracovní a tvůrčí činnosti, pěstuje cílevědomost, pracovitost, dává příležitost k tvůrčí seberealizaci osobnosti.

Můj kurz kreslení je zaměřen na seznámení dětí s uměním prostřednictvím zvládnutí různých výtvarných technik, pomůže dát podnět k rozvoji fantazie, obrazotvorného myšlení a představivosti dítěte, formuje zájem o výtvarné umění a rozvíjí umělecký vkus.

Mám v plánu naučit děti základní techniky a metody kreslení. Budeme pracovat s akvarelem, temperami a tužkami. Naším cílem je naučit se skládat ucelenou kompozici a naučit se pracovat s papírem, kartonem a dalšími materiály. V průběhu výuky se děti naučí vyjadřovat v kresbách to, co si naplánovaly, správně zobrazovat objekty objektivního světa, získají znalosti o tom, jak zobrazovat krajiny, postavy lidí a zvířat. Také v rámci tohoto předmětu se žáci seznámí s nejjednoduššími zákonitostmi stavby tvarů, s naukou o barvách, kompozicí, dekorativní stylizací tvarů, pravidly tvarování, kresby, koláže; budu také vyprávět o kráse přírody a lidských pocitech.

V naší škole se vaše dítě nejen naučí kreslit, rozvíjet vkus, tvůrčí talent a smysl pro harmonii, ale také bude moci shromáždit portfolio prací pro přijetí na uměleckou školu na výtvarném oddělení.

Každý účastník kurzu by si měl s sebou přinést následující materiály:

1. Pohár na vodu.
2. Silný kartáč (č. 8-9).
3. Jemný štětec (č. 3-4).
4. Střední tužka.
5. Guma.
6. Paleta.
7. Akvarel.
8. Kvašová temperová barva.
9. Skicák nebo složku s papírem formátu A4 (běžným i akvarelovým).
10. Tkanina nebo hadřík.

Zápis do centra