Výuka výtvarné výchovy a výtvarný ateliér „Kouzelné barvy“

Výtvarný obor Multikulturního Centra Brusinka vyučuje žáky všech věkových kategorií. Otevření kreslířského ateliéru v Brně proběhlo v říjnu 2018. Zveme všechny – děti od 4 let i dospělé, na individuální a skupinové lekce výtvarného umění v ruštině, angličtině nebo češtině.

Pořádáme také individuální lekce a workshopy pro studenty a dospělé v ruštině, češtině nebo angličtině. Můžete si vybrat některou z nabízených oblastí nebo kombinovat ty, které vás zajímají: grafická kresba, akvarel a akryl.

Výtvarný kroužek pro děti od 5 let

„Kouzelné barvy“ — kroužek brněnského centra doplňkového vzdělávání pro děti od 5 let.
Roční kurz je rozdělen do dvou pololetí po 15 třídách. V průběhu výuky se dítě učí základům výtvarného umění a principům tvůrčí práce s různými výtvarnými
materiály. Ve skupině 5 až 8 studentů, malujeme kvašem a akvarelem, seznamujeme se s díly slavných umělců.

Výtvarný kurz vede autorka tvůrčích dílen, výtvarnice a designérka Ksenija Kručkova.

Výtvarné umění hraje důležitou roli v estetické a citové výchově dětí. Schopnost vidět a chápat krásu okolního světa přispívá ke kulturní výchově, k rozvoji uměleckého a estetického vkusu, pracovní a tvůrčí činnosti, pěstuje cílevědomost, pracovitost, dává příležitost k tvůrčí seberealizaci osobnosti. Můj kurz kreslení je zaměřen na seznámení dětí s uměním prostřednictvím zvládnutí různých výtvarných technik, pomůže dát podnět k rozvoji fantazie, obrazotvorného myšlení a představivosti dítěte, formuje zájem o výtvarné umění a rozvíjí umělecký vkus. Naučím děti základní techniky a metody kreslení.

Budeme pracovat s akvarelem, temperami a tužkami. Naším cílem je naučit se skládat ucelenou kompozici a naučit se pracovat s papírem, kartonem a dalšími materiály. V průběhu výuky se děti naučí vyjadřovat v kresbách to, co si naplánovaly, správně zobrazovat objekty objektivního světa, získají znalosti o tom, jak zobrazovat krajiny, postavy lidí a zvířat.

Také v rámci tohoto předmětu se žáci seznámí s nejjednoduššími zákonitostmi stavby tvarů, s naukou o barvách, kompozicí, dekorativní stylizací tvarů, pravidly tvarování, kresby, koláže; budu také vyprávět o kráse přírody a lidských pocitech. V naší škole se vaše dítě nejen naučí kreslit, rozvíjet vkus, tvůrčí talent a smysl pro harmonii, ale také bude moci shromáždit portfolio prací pro přijetí na uměleckou školu na výtvarném oddělení.

Každý účastník kurzu by si měl s sebou přinést následující materiály: 1. Pohár na vodu. 2. Silný kartáč (č. 8-9). 3. Jemný štětec (č. 3-4). 4. Střední tužka. 5. Guma. 6. Paleta. 7. Akvarel. 8. Kvašová temperová barva. 9. Skicák nebo složku s papírem formátu A4 (běžným i akvarelovým). 10. Tkanina nebo hadřík.
Zápis do centra (když nedostanete žádnou odpověď během 2 pracovních dní — piště info@brusinkabrno.cz)