Výuka výtvarné výchovy a výtvarný ateliér v Brně

Multikulturní Centrum Brusinka nabízí lekce pro žáky všech věkových kategorií. Výtvarné studio začalo fungovat v říjnu roku. 2018 v Brně. Pořádáme výtvarné kurzy kresby a malby pro dospělé i děti, pro začínající i pokročilé.

Zveme všechny – dospělé a děti od 4 let na individuální a skupinové lekce výtvarného umění v angličtině, češtině nebo ruštině.

Pořádáme také individuální lekce a workshopy pro dětí a dospělé, přípravu k talentovým zkouškám. Můžete si vybrat některou z nabízených oblastí nebo kombinovat ty, které vás zajímají: grafická kresba, akvarel nebo akryl.

Výtvarný kroužek pro děti od 6 let

„Kouzelné barvy“ — kroužek Multikulturního Centra Brusinka v Brně pro děti od 6 let. Roční kurz je rozdělen do dvou pololetí, v každém z nich je 15 lekcí. V průběhu výuky se dítě učí základům výtvarného umění a principům tvůrčí práce s různými výtvarnými materiály. Ve skupině 5 až 8 studentů, malujeme kvašem a akvarelem, seznamujeme se s díly slavných umělců.

Výtvarné umění hraje důležitou roli v estetické a citové výchově dětí. Schopnost vidět a chápat krásu okolního světa přispívá ke kulturní výchově, k rozvoji uměleckého a estetického vkusu a také pracovní a tvůrčí činnosti. Pěstuje cílevědomost, pracovitost a dává příležitost k tvůrčí seberealizaci osobnosti.

Kurz kreslení je zaměřen na seznámení s uměním prostřednictvím zvládnutí různých výtvarných technik, pomůže dát podnět k rozvoji fantazie, obrazotvorného myšlení a představivosti dítěte. Formuje zájem o výtvarné umění a rozvíjí umělecký vkus. Naučíme děti základní techniky a metody kreslení. Budeme pracovat s akvarelem, temperami a tužkami. Naším cílem je naučit se skládat ucelenou kompozici a naučit se pracovat s papírem, kartonem a dalšími materiály. V průběhu výuky se děti naučí vyjadřovat v kresbách to, co si naplánovaly, správně zobrazovat objekty objektivního světa, získají znalosti o tom, jak zobrazovat krajiny, postavy lidí a zvířat.

V rámci tohoto předmětu se žáci seznámí s nejjednoduššími zákonitostmi stavby tvarů, s naukou o barvách, kompozicí, dekorativní stylizací tvarů, pravidly tvarování, kresby, koláže; budu také vyprávět o kráse přírody a lidských pocitech. V naší škole se vaše dítě nejen naučí kreslit, rozvíjet vkus, tvůrčí talent a smysl pro harmonii, ale také bude moci shromáždit portfolio prací pro přijetí na uměleckou školu na výtvarném oddělení.

Každý účastník kurzu by si měl s sebou přinést následující materiály: 1. Kelímek na vodu. 2. Štětec plochy (č. 8-9) 3. Štětec jemný (č. 3-4) 4. HB tužka 5. Guma 6. Paleta 7. Akvarel 8. Kvašová temperová barva nebo akryl 9. Skicák nebo složku s papírem formátu A4 (běžným i akvarelovým). 10. Hadřík na barvy
Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)