Jazykové korektury a překlady

Profesionální korektura

Centrum Brusinka, z.s. nabízí profesionální jazykové korektury a úpravy písemností:

— bakalářských, disertačních, závěrečných, seminárních, absolventských, ročníkových, postupových prací psaných v ruštině a češtině
— opravy písemných projevů žáků základních a středních škol v ruštině a češtině
— korektury velkého rozsahu (akademické práce, knihy, webové stránky) jakýchkoliv ruských a českých textů

Při ruština brnojazykové korektuře českých a ruských textů se zaměříme na gramatiku i stylistiku, veškeré nesprávnosti, chyby, překlepy a opravíme je dle pravopisu ruského jazyka. Korektury provádí profesionální a vyškolený korektor. Využijte jazykové korektury vaší práce, vaše texty můžete zasílat již dnes.

Orientační cena korektury: jazyková korektura textu provedená rodilým mluvčím vyjde zhruba 150 Kč za normostranu. Práce se odvíjí od počtu normostran a termínu, ve kterém požadujete danou korekturu dodat. Normostrana obsahuje 1 800 znaků včetně mezer.

Poskytujeme slevy pro studenty a neziskovky (počet znaků počítaný bez mezer). Jazykové korektury ruského jazyka pro vás zajistíme na nejvyšší úrovni, rychle a kvalitně!

Překladatelský servis

Nabízíme též překladatelský servis. Zajišťujeme pečlivé překlady běžných i odborných textů z češtiny a angličtiny do ruského jazyka. Cena obecného překladu do ruštiny se odvíjí vždy od konkrétní zakázky.

Orientační cena: cena jedné normostrany je 300 Kč, specializace — 400 Kč, poskytujeme slevy pro studenty a neziskovky (počet znaků počítaný bez mezer).

Soudní překlady (čeština, angličtina, němčina, ruština, ukrajinština):  soudni.preklady.cz@gmail.com 
polonska.anna@gmail.com

Objednat / Форма заказа