Šachový klub v Brně

♟Multikulturní Centrum Brusinka a šachová trenérka Tatiana Potapová zvou děti od 6 let do šachového klubu!шахматы Брно

Nejen začátečníci, ale i děti, které už šachy hrát umí, se dozvědí spoustu nových a zajímavých věcí o strategii a taktice. Hra šachů učí logickému myšlení a uvažování, promyšlenému a samostatnému rozhodování, rozvíjí důvěru ve vlastní úsudek, pomáhá naučit se správně rozhodovat a vyvozovat závěry, uspořádat si myšlenky. Živou komunikaci při hraní šachů si děti užijí neméně než online hru, a to s mnohem větším přínosem. Při výuce se používají různé další nástroje, včetně interaktivní tabule.

Scházíme se v sobotu od 8.10.2022
Jazyky: čeština, ruština

Cena, skupiny od 6 do 15 let:
2000 Kč za 15 lekcí na pololetí pro první dítě
1000 Kč za 15 lekcí pololetně pro druhé dítě.

V programu:

Úvod do šachů pro děti.
Šachová notace.
Jak se figurky pohybují a zasahují, hodnota figurek.
Útok a zajetí.
Speciální tahy pěšcem.
Útok, šach a obrana, mat.
Nejjednodušší konstrukce matů. Šach mat, remíza.
Úkoly k prověření, prověření, prověření.
Šach mat se ziskem figury.
Speciální tah, rošáda.
Dvojitá rošáda.
Definice a cíl rošády, typy rošád.
Pravidla chování během hry. Šachové hodiny. Nahrávání hry.
Zkušební turnaj ve skupině a mnoho dalšího.

Navíc:

- Individuální lekce pro děti od 4 let;
- Možnost dálkového studia a školení doma;
- Školení a trénink dospělých po dohodě s učitelem;
- Možnost účasti a organizace šachových turnajů;
- školení přes Skype;
- dárkové certifikáty.

 

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)

Шахматный клуб в Брно

♟Мультикультурный центр Brusinka в Брно и тренер по шахматам Татьяна Потапова приглашают детей от 6 лет в шахматный клуб!

шахматы Брно

Не только начинающие шахматисты, но и те ребята, которые уже умеют играть в шахматы, узнают много нового и интересного о стратегии и тактике. Игра в шахматы учит логически мыслить и рассуждать, принимать продуманные, самостоятельные решения, развивает уверенность в собственных суждениях, помогает научиться делать правильный выбор и выводы, упорядочивать мысли.

Живое общение во время игры в шахматы понравится детям не меньше, чем онлайн-игра, при этом принесёт значительно больше пользы. На занятиях используются различные дополнительные инструменты, включая интерактивную доску.

Мы встречаемся по субботам в первой половине дня. В 2022 году начинаем 8 октября!

Стоимость, группы начинающих - с 11:00:
2000 крон за 10 занятий в полугодии за первого ребёнка
1000 крон за 10 занятий в полугодии за второго ребёнка

Стоимость, группа продолжающих - с 10:00
2000 крон за 10 занятий в полугодии за первого ребёнка
1000 крон за 10 занятий в полугодии за второго ребёнка

В программе:

 • Знакомство детей с шахматами.
 • Шахматная нотация
 • Объяснение, как ходят и бьют фигуры, ценность фигур.
 • Нападение и взятие.
 • Особые ходы пешки.
 • Нападение, шах и защита от него, мат.
 • Простейшие матовые конструкции. Пат, ничья.
 • Задания на шах, мат, пат.
 • Шах с выигрышем фигуры.
 • Особый ход — рокировка.
 • Двойной удар.
 • Определение и цель рокировки, виды рокировок.
 • Правила поведения во время игры. Шахматные часы. Запись партии.
 • Пробный турнир среди группы и многое другое.

Дополнительно:

— индивидуальные уроки для детей от 4 лет;
— возможность дистанционного обучения и обучения на дому;
— обучение и тренировка взрослых по договорённости с преподавателем;
— возможность участия и организации шахматных турниров;
— обучение по Skype;
— подарочные сертификаты.

Запись в кружки и к репетиторам (пишите на info@brusinkabrno.cz, если в течение 2 дней не придёт ответ)