Logoped

Má vaše dítě potíže s výslovností nebo opožděný vývoj řeči? Doporučuje vám váš český logoped, abyste se obrátil na rusky nebo ukrajinsky mluvícího kolegu, abyste získal ruské zvuky? Máte pochybnosti o tom, zda jsou problémy způsobeny přirozenými příčinami souvisejícími s dvojjazyčností a jazykovou interferencí, psychickým napětím nebo jinými důvody? Profesionální logoped vám může pomoci porozumět situaci.

Schopnost dítěte mluvit více než jedním jazykem je cenný dar, ale je třeba mu věnovat zvláštní pozornost a porozumění. Je důležité vědět, že bilingvismus nebo multilingvismus sám o sobě nemůže být hlavní příčinou špatného jazykového vývoje, pokud se vyskytnou poruchy, jsou zjištěny ve všech používaných jazycích, ale může trvat určitou dobu, nejméně do 5 let, než dítě začne používat všechny jazyky prostředí (např. dva jazyky rodičů) souběžně a v co největší míře. Zohlednění všech faktorů vývoje a používání jazyka v rodině a nalezení správné rovnováhy mezi nimi pomůže dítěti harmonicky se rozvíjet i v dvojjazyčném prostředí. K obnovení procesu jazykového vývoje a k prevenci zaostávání v případě problémů je zapotřebí systematický přístup.

Hlavní činnosti:

- Diagnostika vývoje řeči
- Fonetický vývoj
- Oprava vad výslovnosti
- Rozlišení zvuku
- Vývoj řeči
- Náprava poruch psaní a čtení
- Práce s bilingvními osobami

Пробное занятие с диагностикойЦена
30 минут400 Kč
Регулярные занятия
5 занятий по 30 минут1650 Kč
5 занятий по 45 минут1850 Kč
10 занятий по 30 минут 3100 Kč
10 занятий по 45 минут3300 Kč

První úvodní sezení trvá vždy 30 minut, poté je možné zaplatit si 5 a 10 sezení za kurz (30 nebo 45 minut, podle volby logopeda). Výuka probíhá v našem centru, rozvrh se domlouvá individuálně s logopedem. Vyplňte prosím formulář a domluvte si schůzku.

Запись к логопеду