Multikultural Center in Brno

Bc. Sofiya Abduraimova

Manažer komunikace

Abduraimova Sofiya, Bc. — manažer komunikace Multikulturního centra Brusinka. Do České republiky se přestěhovala teprve v létě 2021, aby zde studovala na Masarykově univerzitě obor Mezinárodní vztahy (mezinárodní bezpečnost). Během roku prožila obrovský zážitek a také dostala velkou zkušenost do života během komunikace s lidmi všech věků a původu.

Je expertem v oblasti hraničních kontrol, vízové podpory, adaptací a integrací, back office operací a spoluprácí spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi. V Brusince organizuje akce od začátku do konce a také zajištuje profesionální vnější a vnitřní komunikaci.

Plynule mluví anglicky, ukrajinsky, rusky, česky.

Práce s lidmi je přesně to, co mi kupodivu pomáhá být sebou. Snažím se být užitečná a nepřestávat pracovat, nedokážu si představit svůj každodenní život bez pohybu, sedavé zaměstnání v kanceláři u laptopu není pro mne nic zajímavého. Věřím, že bez i měnší přínos do života lidí občas může nastartovat pozitivní změny anebo přivést člověka na novou cestu životem.

Dokáže si najít společný jazyk s jakoukoli osobou, ale také dospět k racionálnímu, příznivému a optimálnímu řešení řešení jakéhokoli problému nebo situace.
Абдураимова София, Bc. — менеджер по коммуникациям Мультикультурного центра Brusinka. Переехала в Чехию летом 2021 года для учёбы в Университете Масарика по специальности международные отношения (направление международная безопасность).

В течение года плотно работала в сфере коммуникаций, общаясь с людьми всех возрастов и национальностей, любого контингента и с любого континента. Обладает знаниями в сфере пограничного контроля, виз, интеграции, операций бэк-офиса и кооперации среди физических лиц. В Мультикультурном центре Brusinka занимается организацией мероприятий от чернового начала и до победного конца, а также профессиональной коммуникацией и наведением мостов между клиентами и сотрудниками.

Успешно общается на четырёх языках: английском, русском, украинском, чешском.

Работа с людьми помогает мне быть настоящей. Я стремлюсь быть полезной и не могу представить свои будни в офисе за ноутбуком. Я считаю, что даже минимальный вклад в жизнь других людей может стать переломным и ключевым моментом в их судьбе.

Я не только точно знаю, как найти общий язык с любым человеком, но и как прийти к рациональному, выгодному и оптимальному решению любого вопроса. Жду ваших сообщений!
Abduraimova Sofiya, Bc. — communications manager of the Multicultural Center Brusinka. She moved to the Czech Republic in the summer of 2021 to study at Masaryk University for a degree in International Relations (major in International Security). Despite such a recent relocation, she has a multifaceted experience of working with people of completely different contingents, ages and nationalities.

Sofiya possesses knowledge in the field of border control, visas, integration, back office operations and cooperation among individuals. In Brusinka, she organizes events from a draft start to a polished finish, combined with professional communication between Brusinka and clientele.

Speaks fluent English, Russian, Ukranian, Czech.

Working with people is exactly what, oddly enough, helps me to be the real me. I strive to be useful, and I can not imagine my twenty four/seven sitting in the office with a laptop. I believe that no matter how small your contribution to someone's life is, you can never know how it will actually become a turning point.

I can say with accuracy that I'm not only able to find a common tongue with any person, but also how to come to a rational, profitable and optimal resolution to any issue or inquiry.

Poslat dotaz/Задать вопрос/Ask a question: