Matematika v Brně

Ivan Bazhin

Učitel matematiky

Ivan Bazhin je studentem třetího ročníku ekonomické fakulty VUT v Brně. Od roku 2022 pracuje v Multikulturním Centru Brusinka jako učitel matematiky.

Matematiku jsem začal učit své vrstevníky a mladší děti už od útlého věku, když jsem si uvědomil, že mi to někdy jde lépe než učiteli ve škole. Na české univerzitě tuto dovednost také využívám, pomáhám spolužákům a uchazečům o studium s vyšší matematikou. Vždycky jsem měl velký zájem o olympiády a chytré úlohy. Mým cílem při výuce je naučit studenty řešit úkoly rychle, přesně a s jistotou.

Získal jsem zkušenosti prací s dětmi na dětských táborech a v kulturních společenských organizacích. Byl jsem vedoucím na více než 20 táborech, vedl jsem kroužek žurnalistiky a vedl jsem kurz vedení pro teenagery.

Díky schopnosti vařit získávám chuť do života, díky zvládnutí orientálních bojových umění získávám trpělivost.

Иван Бажин — студент третьего курса экономического факультета университета VUT в Брно. С 2022 года работаю учителем математики в Мультикультурном центре Brusinka.

Я начал преподавать математику своим сверстникам и ребятам помладше ещё подростком, когда понял, что иногда у меня это получается лучше, чем у учителя в школе. В чешском университете также использую этот навык, помогаю одногруппникам и абитуриентам с высшей математикой. Всегда питал слабость к олимпиадам и задачам на смекалку. Моя цель при обучении звучит так: научить решать быстро, точно и уверенно.

Опыт работы с детьми я получил в детских лагерях и культурно-общественных организациях. Был в качестве вожатого на более чем 20 лагерных сменах, руководил кружком журналистики, вёл уроки лидерства (leadership) для подростков.

Вкус к жизни развиваю вместе с умением вкусно готовить, терпение развиваю благодаря владением восточными боевыми искусствами.

Жду вас на моих уроках!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)