Bc. Martin Bednařík

Učitel češtiny, trenér ragby

Jmenuji se Martin Bednařík a jsem absolventem bakalářského studijního programu učitelství češtiny a občanky.

V současnosti studuji v navazujícím magisterském programu na Pedagogické fakultě MU, obor učitelství českého jazyka a literatury pro žáky ZŠ a učitelství českého jazyka a literatury pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Doučuji žáky a studenty různého věku i národnosti.

Připravím vás na přijímací zkoušky, maturitu či zkoušky k občanství/trvalému pobytu. Nabízím také korektury seminárních a diplomových prací. Mám bohaté zkušenosti s výukou českého jazyka pro všechny věkové kategorie, pro Čechy i cizince, online i naživo.

Ve výuce se nedržím dogmat a snažím se mít co nejindividuálnější přístup. Rád bych, aby mí žáci začali nad kouzlem jazyka přemýšlet, a tak si jej oblíbit.

Zároveň trénuji v našem centru ragby. Multisportovní kroužek Ragbík je zaměřen na všeobecný sportovní rozvoj s ragbyovými prvky. Jde nám především o rozvoj ragbyových principů a hodnot v rámci různých sportů. V Ragbíku máme děti různého věku i národnosti a hlavně se bavíme pohybem! Kromě práce v našem centru a studií na MU pískám ragby.

Těším se na vás!

Možnosti výuky/Варианты записи:

1) Čeština pro žáky základních škol a studenty / чешский язык для школьников и студентов;
2) Čeština pro cizince s jakoukoli úrovní jazykových znalostí s úplným ponořením / чешский язык для иностранцев с любым уровнем знаний языка с полным погружением;
3) Příprava na zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt, pro udělení občanství / подготовка к экзаменам на ПМЖ и гражданство;
4) Příprava na zkoušku z českého jazyka na gymnáziu, na závěrečné a přijímací zkoušky / подготовка к экзамену по чешскому языку в гимназию, к выпускным и вступительным экзаменам;
5) Korektury seminárních a diplomových prací / редактирование дипломных работ на чешском языке.

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)