аниматор в Брно

Tatiana Lebedeva

animátorka

Tatyana Lebedeva is a student at the Mendel University in Brno. She has been working at the Brusinka Multicultural Center since 2021, organizing birthday parties and other events, also she is taking part every year in a New Year’s performance for children in Brno. Speaks Russian, Czech and English.

A few facts about me that answer the question: “Why you should choose me for your kid’s party as an animator?”‎

1. I have a long term experience in party arrangement, which makes it easy to have a nice time with a group of kids during their special events;
2. I have acting skills, so I can make the holiday really bright;
3. I write a program for each child individually, taking into account age and hobbies, so no one gets bored;
4. I have different costumes, so I choose a special character;
5. I communicate openly with children, building trusting relationships with them from the very beginning, which allows children to relax and spend time joyfully and cheerfully!

Do not hesitate to contacting me if you want to fill your child’s holiday with happiness and joy!

Taťána Lebedeva je studentkou Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2021 působí v Multikulturním centru Brusinka, pořádá narozeninové oslavy a další společné akce, také se každoročně účastní novoročního představení pro děti v Brně. Mluví rusky, česky a anglicky.

Pár faktů o mně, které odpovídají na otázku: „Proč byste si mě měli vybrat na párty pro své děti jako animátora?“

1. Mám dlouhodobou zkušenost s pořádáním narozenin a večírků, díky kterým je snadné strávit příjemný čas se skupinou dětí během jejich speciálních akcí;
2. Mám herecké schopností, takže udělám vaši oslavu opravdu výjimečnou;
3. Každému dítěti píšu program individuálně s přihlédnutím k věku dětí a zálibám, takže se nikdo nenudí;
4. Mám různé kostýmy, takže si vyberu speciální postavu, což vaši oslavu opravdu zpestří;
5. Otevřeně komunikuji s dětmi, od samého začátku s nimi buduji vztahy založené na důvěře, což dětem umožňuje relaxovat a trávit čas radostně a vesele!

Neváhejte mě kontaktovat, pokud chcete naplnit prázdniny svého dítěte štěstím a radostí!

Татьяна Лебедева студентка университета Менделя в Брно. Работает в Мультикультурном центре Brusinka с 2021 года, проводит дни рождения, праздники, участвует в организации и проведении новогоднего спектакля для детей.

Несколько фактов обо мне, отвечающих на вопрос: «‎Почему меня нужно пригласить на праздник в качестве аниматора?»‎

1. Имею опыт аниматорства, вожатства, который позволяет с лёгкостью организовать группу детей;
2. Имею актёрские навыки, поэтому могу сделать праздник по-настоящему ярким;
3. Пишу программу для каждого ребёнка индивидуально, учитывая возраст и увлечения, поэтому никто не заскучает;
4. Располагаю разными костюмами, поэтому подбираю персонажа, который понравится;
5. В процессе общения выстраиваю с детьми доверительные отношения, что позволяет детям расслабиться и провести время радостно и весело!

Обязательно обращайтесь, если хотите наполнить праздник вашего ребёнка яркими эмоциями и радостью!