český jazyk a matematika v Brně

Bc. Nela Merva

Učitelka češtiny a matematiky

Jmenuji se Nela Merva a jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době navštěvuji druhý ročník navazujícího magisterského studia v oborech Český jazyk a literatura a Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Jsem absolventkou bakalářských studijních programů Český a Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Mám bohaté zkušenosti s doučováním žáků různého věku. A právě díky znalosti ruského jazyka mohu žákům z rusky mluvících zemí pomoci s výukou českého jazyka. Naučím vaše děti česky, připravím je na přijímací zkoušky na SŠ a na maturitní zkoušku. Je pro mě důležité, aby žáci rozuměli všemu, co řeknu. Jakmile vidím nějakou jazykovou bariéru, ihned se ji snažím odstranit. Díky mé praxi na základní škole a individuálnímu doučování dovedu využívat různé druhy didaktických her a pomůcek. Kromě samotné výuky českého jazyka nabízím také konverzace v češtině.

Doučuji i matematiku – zaměřuji se na přípravu na přijímací zkoušky na gymnázium. Pomohu však i se samotnou výukou matematiky na ZŠ.

Ve volném čase působím jako vedoucí příměstských táborů a táborů v přírodě. V zimním období jsem lektorkou lyžování. Ráda trávím svůj čas s dětmi a předávám jim nové znalosti.

Doučuji především online.

Moc se na Vás těším!

Možnosti výuky/Варианты записи:

Český jazyk/Чешский язык

  1. Čeština pro žáky základních škol a studenty / чешский язык для школьников и студентов;
  2. Příprava na zkoušku z českého jazyka na gymnázium, na závěrečné a přijímací zkoušky / подготовка к экзамену по чешскому языку в гимназию, к выпускным и вступительным экзаменам.
  3. Čeština pro cizince s jakoukoli úrovní jazykových znalostí s úplným ponořením / чешский язык для иностранцев с любым уровнем знаний языка с полным погружением;

Matematika/Математика

  1. Příprava na střední školu – gymnázium / Подготовка к поступлению в гимназию
Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)