klavir, housle Brno

Lev Nemchenko

Učitel klavíru a houslí

Lev Nemchenko is a teacher of piano, violin and solfeggio, a graduate of the St. M.P. Mussorgsky, currently a student of the Music Janacek Academy in Brno (JAMU). He has been teaching since 2017, conducting classes with children and adults in Russian, Czech and English. Lev is working at the Brusnika Multicultural Center since 2021.

I know firsthand about the desire „everything at once!“. Therefore, I try to present the material in the form of a squeeze from the most necessary principle for understanding, so that as soon as possible a picture of how it works, this music, is formed. And then – from small to large, progressive steps, with due complication.

I’m waiting for everyone in my lessons! It only takes you and your desire to succeed. Let’s develop musical and auditory ideas together!

_____________________________________________________________________

Lev Nemchenko je učitel hry na klavír, housle a solfeggia, absolvent Petrogradské Akademii M.P. Musorgského, v současnosti student Janáčkovy hudební akademie v Brně (JAMU). Vyučuje od roku 2017, vede kurzy s dětmi i dospělými v ruštině, češtině a angličtině. Lev pracuje v Multikulturním centru Brusnika od roku 2021.

Vím z první ruky o touze „všechno najednou!“. Materiál se proto snažím podat formou vymáčknutí z toho nejnutnějšího principu pro pochopení, aby se co nejdříve vytvořil obrázek o tom, jak to funguje, tato hudba. A pak – od malých po velké, progresivní kroky, s náležitou komplikací.

Čekám na všechny ve svých lekcích! Chce to jen vás a vaši touhu uspět. Pojďme společně rozvíjet hudební a sluchové nápady!
_____________________________________________________________________

Лев Немченко — преподаватель фортепиано, скрипки и сольфеджио, выпускник Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского, в настоящее время — студент музыкальной академии им. Яначека в Брно (JAMU). Преподаёт с 2017 года, проводит занятия с детьми и взрослыми на русском, чешском и английском языке. Работает в центре «Брусника» с 2021 года.

Не понаслышке знаю о желании «всё и сразу!». Поэтому я стараюсь подавать материал в виде выжимки из самого необходимого для понимания принципа, чтобы как можно быстрее сложилась картина о том, как же она устроена, эта музыка. А далее — от малого к крупному, поступательными шагами, с должным усложнением.

Жду на своих уроках всех желающих! Для достижения успеха отребуются лишь вы и ваше желание. Разовьём музыкально-слуховые представления вместе!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)