Doučování angličtiny v Brně

Bc. Filip Pavelka

Učitel angličtiny, překladatel

Filip Pavelka v Multikulturním Centru Brusinka působí jako učitel anglického jazyka od roku 2023. Doučuje studenty a žáky různého věku a pomáhám jim angličtinu pochopit a zamilovat si ji.

V roce 2021 na Jihočeské univerzitě získal bakalářský titul v oboru Nutriční terapie. V současné době studuje Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Masarykově univerzitě.

K výuce se snažím přistupovat co nejindividuálněji. Mohu Vám pomoci s výukou angličtiny od úplných základů až po pokročilé. Zaměřuji se hlavně na výuku dětí na úrovni základní a střední školy. Naše hodiny mohou probíhat osobně i online. Kromě výuky anglického jazyka mohu nabídnout i překlady z angličtiny do češtiny a naopak.

Těším se na naši spolupráci!
Filip Pavelka acts as a teacher of English language in Multicultural Centre Brusinka from the year 2023. He is tutoring students and pupils of different ages and helps them not only to understand English, but fall in love with it.

Filip got bachelor’s degree in the field of Nutritional Therapy at the University of South Bohemia in 2021. Currently, he is studying English Language for Education at Masaryk University.

I try to approach my lessons as individually as possible. I can help you with learning English from the very beginnings to more advanced levels. I focus mainly on teaching children at elementary school and secondary grammar school level.

Our lessons can take place personally or online. In addition to teaching English language, I can offer you translation from English to Czech and vice versa.

I am looking forward to our cooperation!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)