Bc. Marie Pavelková

Učitelka češtiny

Jmenuji se Marie Pavelková a v Centru Brusinka působím jako učitelka českého jazyka. V roce 2021 jsem na Masarykově univerzitě získala bakalářský titul z oborů Český jazyk a literatura a Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělání.

Nyní jsem studentkou oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem. Nejen v Brusince, ale i při studijních praxích získávám zkušenosti s vedením výuky skupin i jednotlivců. Doučuji žáky a studenty různého věku a pomáhám jim pochopit češtinu a zamilovat si ji. Kromě výuky češtiny od úplných základů až po pokročilé Vám mohu pomoci také s českými reáliemi a vlastivědou.

Při lekcích češtiny pro cizince se společně zaměřujeme nejen na samotný jazyk, ale také na život v České republice a zajímavosti o ní. Specializuji se na češtinu pro předškoláky cizince, kterým lekce pomáhají připravit se do školy.

Můžu Vás však také připravit na přijímací zkoušky, maturitu z českého jazyka nebo třeba na zkoušku k trvalému pobytu v ČR. Naše lekce mohou probíhat osobně i online. Kromě výuky českého jazyka a konverzace nabízím také korektury seminárních a diplomových prací apod. Zakládám si na individuálním přístupu ke každému studentovi. Společně vytváříme přátelskou atmosféru, abychom se na naše společné hodiny mohli oba těšit. Výuka probíhá mimo jiné i formou didaktických her. U mladších dětí využívám také pohybové aktivity, aby si jazyk lépe osvojily a výuka je bavila.

Těším se na naši spolupráci!

Možnosti výuky/Варианты записи:

1) Čeština pro žáky základních škol a studenty / чешский язык для школьников и студентов;
2) Čeština pro cizince s jakoukoli úrovní jazykových znalostí s úplným ponořením / чешский язык для иностранцев с любым уровнем знаний языка с полным погружением;
3) Příprava na zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt, pro udělení občanství / подготовка к экзаменам на ПМЖ и гражданство;
4) Příprava na zkoušku z českého jazyka na gymnáziu, na závěrečné a přijímací zkoušky / подготовка к экзамену по чешскому языку в гимназию, к выпускным и вступительным экзаменам.

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)