ukrajinština v Brně

Liudmyla Pinchuk

Koordinátorka ukrajinského rodinného centra vzdělávání a volného času

Адаптація дітей з України в чеській середній школі.

Людмила Володимирівна Пінчук — педагог з досвідом роботи в Україні з 1982 року від асистента педагога до замісника директора школи з виховної роботи, в Чехії — педагог-культуролог у граді Шпільберку, ассистент педагога в середній школі 2 ступеню. Працює з дітьми від початкової до старшої школи включно.


З 2022 року працює в Мультикультурному центрі Brusinka координатором центра освіти та дозвілля українських сімей. Представник української національної меншини в муніципалітеті Брно.

Займається репетиторством дітей з України та адаптацією школярів до чеського середовища.

Пропоную дітям з України заповнити прогалини у знаннях у позитивній робочій атмосфері з урахуванням індивідуальних здібностей дітей. Мова навчання - українська, можливий вільний перехід на російську для зручності дітям при спілкуванні.
Adaptace dětí z Ukrajiny v české střední škole.

Liudmyla Pinčuk je učitelkou s praxí na Ukrajině od roku 1982, od asistenta pedagoga po zástupce ředitele školy pro pedagogickou práci, v České republice — pedagog a kulturní pracovník ve kulturním centru Hrad Špilberk, asistent pedagoga na střední škole na druhém stupni základní školy. Má zkušenost s věděním táborů pro děti. Pracovala s dětmi od základních po střední školy včetně.

Od roku 2022 působí v Multikulturním Centru Brusinka jako vědoucí Ukrajinského odděleni. Zabývá se doučováním děti z Ukrajiny a adaptací školáků v českém prostředí.

Zástupce ukrajinské národnostní menšiny v Magistrátu města Brna.

Dětem z Ukrajiny nabízí vyplnění mezer ve znalostech v pozitivní pracovní atmosféře s přihlédnutím k individuálním schopnostem dětí. Vyučovacím jazykem je ukrajinština, pro dohodě při komunikaci je možné také mluvit rusky pro lepší pochopení.
Адаптация детей из Украины в чешской средней школе

Людмила Владимировна Пинчук — педагог с опытом работы в Украине от ассистента педагога до заместителя директора школы по воспитательной работе, в Чехии — педагог-культуролог в культурном центре Hrad Špilberk, ассистент педагога в средней школе 2 ступени. Работала с детьми от начальной до старшей школы включительно.


C 2022 года также работает в Мультикультурном центре Brusinka, ведёт украинское отделение, занимается обучением детей украинскому языку и адаптацией школьников в чешской среде.

Является представителем украинского меньшинства от центра Brusinka в Магистрате города Брно.

Предлагаю детям из Украины восполнить пробелы в знаниях в позитивной рабочей обстановке с учётом индивидуальных способностей детей. Язык обучения — украинский, возможен переход на русский для удобства в общении.

📞+420 723 468 372
Liudmyla Pinchuk