психолог в Брно

PhDr. Marharita Piven

Psycholožka

Margarita Piven — candidate of psychological sciences, psychologist

In her work, she relies on the principles of the Gestalt approach and the client-centered approach, and uses techniques from such areas as Gestalt therapy, client-centered therapy, art therapy, transactional analysis, family systems therapy, etc.

The purpose of Margarita's work is to help children and adults overcome difficult life situations.

Marharita provides the following types of psychological services:

– individual psychological counseling
– family counseling
– counseling for children and teenagers

Leading consulting requests:

Relationship problems:
– how to build harmonious strong relationships?
– how to survive a family crisis?
– how to deal with separation and divorce?
– how do you get out of a codependent relationship?
– how to improve parent-child relationship?

Personal problems:
– low self-esteem
– loneliness
– lack of self-esteem
– work with the emotional sphere (shame, guilt, fears, anxiety, etc.)
– work with psychosomatic symptom

Working with children and teenagers:
– anxiety
– shyness
– low self-esteem
– fears
– enuresis
– aggressiveness
– difficulties in building relationships with others
Півень Маргарита Анатоліївна – кандидат психологічних наук, практикуючий психолог з Харкова.

Мета роботи – допомога дітям, підліткам, дорослим та сім'ям у подоланні важких життєвих ситуацій, психологічна допомога клієнтам із психосоматичним симптомом.

Методи роботи:
У консультативній роботі Півень М.А. спирається на принципи клієнт-центрованого та гештальт-підходу, використовує техніки таких нарямків як: гештальт-терапія, клієнт-центрована терапія, арт-терапія, трансактний аналіз, сімейна системна терапія та ін.

Види психологічних послуг:
– Індивідуальне психологічне консультування
– Сімейне консультування
– Консультування дітей та підлітків

Провідні запити консультування
Проблеми у відносинах:
– як побудувати гармонійні міцні стосунки?
– як пережити сімейну кризу?
– як пережити розставання та розлучення?
– як вийти із співзалежних стосунків?
– як налагодити дитячо-батьківські стосунки?

Особистісні проблеми:
– низька самооцінка
– самотність
– невпевненість у собі
– робота з емоційною сферою (сором, провина, страхи, тривога тощо)
– робота з психосоматичним симптомом

Робота з дітьми та підлітками:
– тривожність
– сором'язливість
– низька самооцінка
– страхи
– енурез
– агресивність
– проблеми у побудові відносин із оточуючими та інші.
Маргарита Анатольевна Пивень — кандидат психологических наук, психолог

В консультативной работе опирается на принципы гештальт-подхода и клиент-центрированного подхода, и использует техники таких направлений как гештальт-терапия, клиент-центрированная терапия, арт-терапия, трансактный анализ, семейная системная терапия и др.

Цель моей работы — помощь детям и взрослым в преодолении трудных жизненных ситуаций.

Я оказываю следующие виды психологических услуг:
— индивидуальное психологическое консультирование
— семейное консультирование
— консультирование детей и подростков

Ведущие запросы консультирования:

Проблемы в отношениях:
— как построить гармоничные крепкие отношения?
— как пережить семейный кризис?
— как пережить расставание и развод?
— как выйти из созависимых отношений?
— как наладить детско-родительские отношения?

Личностные проблемы:
— низкая самооценка
— одиночество
— неуверенность в себе
— работа с эмоциональной сферой (стыд, вина, страхи, тревога и т.д.)
— работа с психосоматическим симптомом.

Работа с детьми и подростками:
— тревожность
— застенчивость
— низкая самооценка
— страхи
— энурез
— агрессивность
— трудности в построении отношений с окружающими и прочее

Запись к психологу