čeština v Brně

BcA. Kateřina Szymeczková

Učitelka češtiny a hudby

Kateřina Szymeczková je studentkou 5. ročníku kompozice na JAMU. Zároveň dělá kurz Vychovatelství na Masarykově univerzitě. Absolvovala zdokonalovací kurz češtiny pro cizince na UK, kurzy muzikoterapie a kurz Asistenta pedagoga. Od roku 2022 pracuje v Multikulturním Centru Brusinka. Věnuje se primárně češtině pro cizince prezenčně i online.

Práci s dětmi a doučovaní se věnuji od roku 2016, začala jsem učit hru na klavír v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, dále přibyly různé tábory, ať už pobytové nebo příměstské, kroužky nebo práce v ZUŠ.

Na výuce mě baví hravá forma a velké množství aktivit, kterými učivo procvičujeme. Rada se s vámi setkám na mých lekcích.

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)