čeština a ruština v Brně

Valeria Zhurilina

Učitelka češtiny a ruštiny

Valeria Zhurilina je studentkou pedagogické fakulty. Ale na cestu učitelky se vydala ještě před zahájením studia. Zpočátku to bylo jen pomáhání spolužákům s domácími úkoly. Ale pak, s každým dalším rokem, Valeria byla víc a víc přesvědčená, že je to její povolání. A teď už má více než pětiletou praxi.

Má také zkušenosti s prací s dětmi s poruchami učení a s inkluzivním vzděláváním. Pracovala s bilingvními dětmi v Německu v rámci programu AuPair, také studovala na filologické fakultě v Estonsku jako výměnný student.

V Multikulturním centru Brusinka působí od roku 2023 jako učitelka češtiny a ruštiny.

Dobře si uvědomuji, jak obtížná je adaptace cizince v nové zemi a v novém jazykovém prostředí. Ve svých hodinách využívám svých znalostí a zkušeností, abych pomohl s integrací. Umím vysvětlit obtížnou látku jednoduchým způsobem. V průběhu své práce jsem měla možnost vést lekce s lidmi různého věku. Pro učení není stanovena žádná věková hranice. Dospělí a děti mají samozřejmě různé potřeby, ale náš hlavní cíl je stejný: naučit se plynně nový jazyk. Nejmladší věk se kterým pracuji, jsou 4 roky a nejstaršímu je 64 let. Na učení jazyka není nikdy pozdě.

Baví mě být nejen učitelem, ale i studentem. Neustále se snažím učit něco nového, takže mám mnoho diplomů z různých kurzů. Od kurzů fotografování až po kurzy znakového jazyka. Ráda se zdokonaluji, protože výuka je nejen mým povoláním, ale i hlavním koníčkem.
Валерия Журилина — учитель чешского и русского языка в Мультикультурном центре Brusinka с 2023 года. Учится на педагогическом факультете, преподавательскую деятельность ведёт в течение пяти лет. Работала с билингвами в Германии по программе AuPair, также училась на филилогическом факультете в Эстонии по обмену.

Проводит занятия для детей от 4 лет и взрослых. Имеет опыт работы с детьми с особенностями обучения и инклюзивным образованием.

Я хорошо понимаю сложности адаптации иностранца в новой стране и в новой языковой среде. На занятиях я использую свои знания и опыт для помощи в интеграции. У меня получается легко объяснять сложный материал. Конечно, потребности у взрослых и детей, которых я обучаю, разные, но главная цель одна: свободно владеть новым языком. Учить язык никогда не поздно!

Мне нравится не только быть учителем, но и студентом. Я постоянно стараюсь учиться чему-то новому, поэтому у меня много дипломов и сертификатов о окончании различных курсов — начиная с курсов фотографа и заканчивая курсами языка жестов.

Мне нравится совершенствовать свои навыки, ведь преподавание является не только моей профессией, но и моим главным хобби.

В работе преподавателя, как и в работе врача, основополагающий принцип — «не навреди». Помочь ребёнку научится говорить на родном и иностранном языке, развить творческий потенциал, обеспечить безопасность и комфортную среду, подарить счастливое детство — прямая обязанность взрослых. Я устроилась на работу в центр Brusinka, потому мне, как очень активному человеку, трудно сидеть на месте. С удовольствием поделюсь с вами своими идеями, знаниями и энергией!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)