čeština v Brně

Daniela Zimanová

Učitelka češtiny, klavíru, výtvarné výchovy

Daniela Zimanová studuje obor Výchova ke zdraví a Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě MU a současně také obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě MU.

Je absolventkou pedagogického lycea Střední školy pedagogické se specializací na výtvarnou výchovu. V Centru Brusinka pracuje od roku 2022.

Celý můj život provází láska k českému jazyku, kterou pomáhám probudit také u svých žáků a studentů. Kromě češtiny Vám ráda pomohu i s jinými školními předměty. Mojí celoživotní vášní je umění ve všech jeho podobách, proto se při lekcích snažím kombinovat několik způsobů výuky tak, aby žáky učení opravdu bavilo. Lekce jsou velmi rozmanité – někdy hrajeme hry, jindy malujeme, tvoříme, zpíváme, hrajeme na klavír nebo tančíme.

Mohu Vám také pomoci připravit se na přijímací zkoušky na gymnázium či střední školu a pomohu také s přípravou na maturitu.

Jakožto absolventka oboru Hra na klavír mohu nabídnout také lekce klavíru, u kterých si zakládám na individuálním přístupu ke každému jednotlivci. Věnuji každému tolik času, kolik opravdu potřebuje, a to zábavnou formou.

Kromě hudebního oboru jsem absolvovala také obor výtvarný, kterému jsem se za svůj život věnovala asi nejvíce. Začínajícím umělcům představím základy kresby a malby, pokročilým pomohu prohloubit jejich znalosti a dovednosti, a studentům, kteří to s uměním myslí opravdu vážně, pomohu s přípravou na talentové zkoušky na střední školy po praktické i teoretické stránce.

Těším se na Vás!

Možnosti zápisu:

– čeština (příprava na školu, SŠ, gymnasium, maturitu)
– hra na klavír
– malování, příprava na talentové zkoušky

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)