Příprava ke zkouškám

Učitelé Multikulturního centra Brusnika připravují předškoláky, školáky, studenty i dospělé na další zkoušky:

Přijetí do české obecné školy
Příprava na přijetí do jazykové třídy
Příprava na vstup do matematických tříd
Příprava na vstup do hudební školy
Příprava na přijetí na gymnázium (český jazyk a matematika - Cermat)
Příprava na maturitní zkoušky (maturita)
Příprava na univerzitu
Příprava na zkoušky zčeského jazyka (včetně zkoušek pro získání trvalého pobytu a státního občanství).

 

  • Подготовка к экзаменам

Typy výuky:

individuální prezenční

ve skupinách tváří v tvář

Aktuální nabídky:

příprava na školu
skupina
pro děti ve věku 5-6 let
v sobotu 10:10-11:10

Příprava gymnázia
pro děti od 10 let
rozvrh podle volby

příprava maturity
individuálně, osobně a online

školní výuka
individuálně, osobně a online
pro děti ve věku 5-6 let
rozvrh, ze kterého si můžete vybrat

příprava na hudební školu
pro děti od 5 let
rozvrh volitelných předmětů

příprava na univerzitu
Individuální, osobní a online

Zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu a státního občanství v Brně

individuálně, osobně a online
pro všechny příchozí
rozvrh, ze kterého si můžete vybrat

denní výuka, zkouška PML
intenzivní kurz pro všechny zájemce

v úterý a ve čtvrtek v 18:00 - skupina začátečníků
(neumí mluvit, číst ani psát)

v úterý a ve čtvrtek v 19:00 - pokročilá skupina
(umí mluvit, číst a psát)

výuka začíná 3. nebo 10. května
(po domluvě)

Заявка на обучение

Экзамены/Zkoušky