Příprava ke zkouškám

Učitelé Multikulturního centra Brusinka připravují předškoláky, školáky, studenty i dospělé na následující zkoušky:

  • Příprava na přijetí na základní českou školu
  • Příprava na vstup do jazykové třídy
  • Příprava na vstup do matematické třídy
  • Příprava na přijetí do hudební školy
  • Příprava na přijetí na gymnázium (český jazyk a matematika - Cermat)
  • Příprava na maturitní zkoušku (maturita)
  • Příprava na přijetí na univerzitu
  • Příprava na zkoušky z českého jazyka (včetně zkoušek pro získání trvalého pobytu a státního občanství)
  • Připrava na zkouškz z anglického jayzka

 

Подготовка к экзаменам

Typy výuky:

individuální prezenční

prezenční ve skupinách

Aktuální nabídky:

Příprava do školy
skupina
pro děti ve věku 5-6 let
v sobotu 11:15-12:15

Příprava na gymnázium
pro děti od 10 let
rozvrh podle volby

Příprava na maturitu
individuálně, osobně a online

Příprava do školy
individuálně, osobně i online
pro děti ve věku 5-6 let
rozvrh, ze kterého si můžete vybrat

Příprava na hudební školu
pro děti od 5 let
rozvrh volitelných předmětů

Příprava na univerzitu
individuálně, osobně a online

Zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu a státního občanství v Brně

individuálně, osobně i online
pro všechny příchozí
rozvrh, ze kterého si můžete vybrat

denní výuka, zkouška PML
intenzivní kurz pro všechny zájemce

skupina začátečníků
(neumí mluvit, číst ani psát)

pokročilá skupina
(umí mluvit, číst a psát)

Экзамены/Zkoušky